Werken met behoud van uitkering

Werken met behoud van uitkering is een voorziening die de gemeente kan inzetten als u moeilijk een betaalde baan kunt vinden doordat u minder productie kunt leveren dan een gemiddelde werknemer. Dat kan bijvoorbeeld als u weinig of geen werkervaring heeft, langere tijd geen werk heeft verricht of een blijvende handicap heeft. De gemeente kan u in dat geval een plek aanbieden waar u kunt werken met behoud van uitkering. Die plekken heten ook wel participatieplaatsen of terugkeerbanenZie_wet.

Geen loon maar uitkering 

Werkt u met behoud van uitkering, dan ontvangt u geen loon maar gewoon uw bijstandsuitkering. Van een dienstbetrekking is geen sprake. U kunt in principe maximaal twee jaar werken met behoud van uitkering. De gemeente kan uw participatieplaats twee keer met een jaar verlengen als ze denkt dat voortzetting van uw participatieplaats uw kansen op werk sterk verbetert.

Additionele werkzaamheden

Op een participatieplaats verricht u additionele werkzaamheden. Dat betekent dat u geen gewone functie heeft die in uw bedrijf ook door een betaalde werknemer verricht zou kunnen worden. In plaats daarvan wordt er speciaal voor u een baan gecreëerd. Ook kunt u in uw baan extra begeleiding of scholing krijgen. 

Premie

Heeft u 6 maanden werkzaamheden verricht op een participatieplaats, dan kunt u een premie ontvangen. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 2.312.00 aan premie ontvangen. Dit bedrag geldt per 1 juli 2014. Voorwaarde is wel dat u voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt.

Uw gemeente 

Uw gemeente kan zelf hebben bepaald of ze werken met behoud van uitkering aanbiedt en onder welke voorwaarden: 

Regels van Gemeente Leudal


Leerwerkstage

De gemeente kan aan u een leerwerkstage aanbieden. De leerwerkstage heeft als doel om u werkervaring op te laten doen en vaardigheden aan te leren. De stage duurt maximaal 6 maanden en in een plan wordt vastgelegd wat het doel van de stage is en hoe de begeleiding plaatsvindt. De leerwerkstage mag niet leiden tot het verdringen van regulier werk of concurrentievervalsing.

Proefplaatsing

De gemeente kan aan u een proefplaatsing aanbieden. De proefplaatsing heeft als doel om u te laten wennen aan bepaalde aspecten van betaalde arbeid. De proefplaatsing duurt maximaal 6 maanden en in een plan wordt vastgelegd wat het doel van de plaatsing is en hoe de begeleiding plaatsvindt. Het bedrijf waar u geplaatst wordt betaalt een vergoeding voor de werkzaamheden die u verricht aan de gemeente. Het doel is om bij tevredenheid van u en de werkgever over te gaan tot een reguliere baan.

Laatst bijgewerkt op: 09-06-2009                                          

Zie_wwb

Dit is een website van Kluwer Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2014, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Gemeente Leudal

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu